ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ САНХҮҮЖИЛТТЭЙ “НАЙРАМДАЛ” ТӨСЛИЙН ЕВРОП-ДАРХАНЫ ИННОВАЦ ЭНТРЕПРЕНЕРШИП ТӨВИЙН СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ СУДАЛГАА ХИЙХ,  ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ САНХҮҮЖИЛТТЭЙ “НАЙРАМДАЛ” ТӨСЛИЙН ЕВРОП-ДАРХАНЫ ИННОВАЦ ЭНТРЕПРЕНЕРШИП ТӨВИЙН СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ СУДАЛГАА ХИЙХ,  ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА Европын Холбоо, Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ, ХААИС-ын Дархан салбар сургуулийн хамтарсан санхүүжилттэй “Найрамдал” төсөл нь хамтын ажиллагааны олон талт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх замаар  Дархан-Уул аймгийн нийгэм эдийн засгийн шинэлэг тэгш хүртээмжтэй тогтвортой өсөлтийг дэмжин Европын Холбоо-Монгол…

ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ САНХҮҮЖИЛТТЭЙ “НАЙРАМДАЛ” ТӨСӨЛ ГЭРЭЭТ АЖИЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Дархан-Уул аймагт хэрэгжиж буй Найрамдал төслийн олон талт хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, иргэдийн оролцоот засаглалыг бэхжүүлэх зорилтуудын хүрээнд 2030 он хүртэл Дархан-Уул аймаг болон Европын Холбооны гишүүн орнуудын тогтвортой, тэгш, шинэлэг өсөлтийн хэтийн төлөв болон хамтын ажиллагааны чиглэлүүдийг тодорхойлохын тулд Төслийн гарааны төлөвлөлт үнэлгээний тайланг төсөл хэрэгжүүлэгч талууд үндэсний хөгжлийн бодлого, яамдын төсөл, хөтөлбөрүүд, Дархан-Уул аймгийн…

ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ САНХҮҮЖИЛТТЭЙ “НАЙРАМДАЛ” ТӨСӨЛ ГЭРЭЭТ АЖИЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Дархан-Уул аймагт хэрэгжиж буй Найрамдал төсөл ухаалаг хотын концепцийг боловсруулж Дархан хотыг загвар хотын жишгээр хөгжүүлэх, төрийн үйлчилгээг иргэдэд тэгш, хүртээмжтэй хүргэх зорилгын хүрээнд Дархан-Уул аймгийн төрийн байгууллагуудын дижитал шийдэл бүхий бүтээгдэхүүнүүд тэдгээрийн уялдаа холбоог хангах эко систем болон эрх зүйн орчны нөхцөл байдлын судалгааг хийгээд байна. Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд нийт 108 систем, үүнээс эрүүл…

Найрамдал төслийн Европ Дарханы хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх 1-р зорилгын хүрээнд Дархан болон Европын орнуудын засаг захиргааны албан тушаалтан, ЖДҮ эрхлэгчид, эрдэмтэн судлаачид өөрсдийн салбарын ижил үйл ажиллагаа явуулдаг газруудад солилцооны журмаар ажиллах боломжийг бүрдүүллээ.

Энэхүү ажлын хүрээнд Монтенегро улсын хотуудын холбоон Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Мишела Манойлович өөрийн туршлагаа Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын удирдлага, мэргэжилтнүүдэд хуваалцаж, санал бодол, болосжуудын талаар хэлэлцлээ.

ӨЕНУК-ийн Европын холбооны мэргэжилтэн Йоким Рот “Маргаашийн хот” форумд “Нийгмийн зорилтот бүлэг болон тэдгээрийн нийгмийн оролцоо” сэдэвт илтгэл танилцууллаа

ӨЕНУК-ийн Европын холбооны мэргэжилтэн Йоким Рот “Маргаашийн хот” форумд “Нийгмийн зорилтот бүлэг болон тэдгээрийн нийгмийн оролцоо” сэдэвт илтгэл танилцууллаа

Европын холбооны санхүүжилттэй “Найрамдал” төсөл нь Дархан-Уул аймгийн нийгэм эдийн засгийн шинэлэг, тэгш хүртээмжтэй, тогтвортой өсөлтийг дэмжин, Европын Холбоо-Монгол Улсын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх үндсэн зорилтын хүрээнд Дархан – Европын бүс нутгийн хамтын ажиллагааны уулзалт

Европын холбооны санхүүжилттэй “Найрамдал” төсөл нь Дархан-Уул аймгийн нийгэм эдийн засгийн шинэлэг, тэгш хүртээмжтэй, тогтвортой өсөлтийг дэмжин, Европын Холбоо-Монгол Улсын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх үндсэн зорилтын хүрээнд Дархан – Европын бүс нутгийн хамтын ажиллагааны уулзалт – 2022 оноос жил бүр зохион байгуулдаг ба энэ удаагийн уулзалт “Ухаалаг хот” сэдвийн дор болж байгаа ба ДуА-ын ИТХ-ын дарга,…

Европын Холбооны хамтарсан санхүүжилттэй “НАЙРАМДАЛ” төслийн I зорилтын хүрээнд зохион байгуулж буй “Туршлага судлах айлчлал III” албан ёсоор эхэллээ. Энэ удаагийн айлчлалаар ХУР ДАН системийг танилцууллаа

Европын Холбооны хамтарсан санхүүжилттэй “НАЙРАМДАЛ” төслийн I зорилтын хүрээнд зохион байгуулж буй “Туршлага судлах айлчлал III” албан ёсоор эхэллээ. Энэ удаагийн айлчлалаар ХУР ДАН системийг танилцууллаа

Европын Холбооны хамтарсан санхүүжилттэй “НАЙРАМДАЛ” төслийн I зорилтын хүрээнд зохион байгуулж буй “Туршлага судлах айлчлал III” албан ёсоор эхэллээ. Энэ удаагийн айлчлалаар ДУА дах Нөөц Дата төв болон ХУР ДАН системийг танилцууллаа

Европын Холбооны хамтарсан санхүүжилттэй “НАЙРАМДАЛ” төслийн I зорилтын хүрээнд зохион байгуулж буй “Туршлага судлах айлчлал III” албан ёсоор эхэллээ. Энэ удаагийн айлчлалаар ДУА дах Нөөц Дата төв болон ХУР ДАН системийг танилцууллаа