ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ САНХҮҮЖИЛТТЭЙ “НАЙРАМДАЛ” ТӨСЛИЙН ЕВРОП-ДАРХАНЫ ИННОВАЦ ЭНТРЕПРЕНЕРШИП ТӨВИЙН СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ СУДАЛГАА ХИЙХ,  ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ САНХҮҮЖИЛТТЭЙ “НАЙРАМДАЛ” ТӨСЛИЙН ЕВРОП-ДАРХАНЫ ИННОВАЦ ЭНТРЕПРЕНЕРШИП ТӨВИЙН СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ СУДАЛГАА ХИЙХ,  ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА Европын Холбоо, Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ, ХААИС-ын Дархан салбар сургуулийн хамтарсан санхүүжилттэй “Найрамдал” төсөл нь хамтын ажиллагааны олон талт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх замаар  Дархан-Уул аймгийн нийгэм эдийн засгийн шинэлэг тэгш хүртээмжтэй тогтвортой өсөлтийг дэмжин Европын Холбоо-Монгол…

ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ САНХҮҮЖИЛТТЭЙ “НАЙРАМДАЛ” ТӨСӨЛ ГЭРЭЭТ АЖИЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Дархан-Уул аймагт хэрэгжиж буй Найрамдал төслийн олон талт хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, иргэдийн оролцоот засаглалыг бэхжүүлэх зорилтуудын хүрээнд 2030 он хүртэл Дархан-Уул аймаг болон Европын Холбооны гишүүн орнуудын тогтвортой, тэгш, шинэлэг өсөлтийн хэтийн төлөв болон хамтын ажиллагааны чиглэлүүдийг тодорхойлохын тулд Төслийн гарааны төлөвлөлт үнэлгээний тайланг төсөл хэрэгжүүлэгч талууд үндэсний хөгжлийн бодлого, яамдын төсөл, хөтөлбөрүүд, Дархан-Уул аймгийн…

ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ САНХҮҮЖИЛТТЭЙ “НАЙРАМДАЛ” ТӨСӨЛ ГЭРЭЭТ АЖИЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Дархан-Уул аймагт хэрэгжиж буй Найрамдал төсөл ухаалаг хотын концепцийг боловсруулж Дархан хотыг загвар хотын жишгээр хөгжүүлэх, төрийн үйлчилгээг иргэдэд тэгш, хүртээмжтэй хүргэх зорилгын хүрээнд Дархан-Уул аймгийн төрийн байгууллагуудын дижитал шийдэл бүхий бүтээгдэхүүнүүд тэдгээрийн уялдаа холбоог хангах эко систем болон эрх зүйн орчны нөхцөл байдлын судалгааг хийгээд байна. Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд нийт 108 систем, үүнээс эрүүл…

ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ САНХҮҮЖИЛТТЭЙ “НАЙРАМДАЛ” ТӨСӨЛ” ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

Дархан-Уул аймгийн нийгэм эдийн засгийн шинэлэг тэгш хүртээмжтэй тогтвортой өсөлтийг дэмжин Европын Холбоо-Монгол Улсын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх Найрамдал төслийг Европын Холбооны санхүүжилтээр Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, ХААИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар сургууль болон Зүүн өмнөд Европын бүс нутгийн удирдлагын консорциум хамтран Дархан-Уул аймагт 2022 оны 02-р сараас хэрэгжүүлж эхлээд байна. Төслийн талаарх дэлгэрэнгүй…

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР БОЛОН ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ САНХҮҮЖИЛТТЭЙ НАЙРАМДАЛ ТӨСӨЛ, ХӨГЖЛИЙН ШИЙДЭЛ ТББ ХАМТРАН ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН “ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ФОРУМ”-ЫГ 2023 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ӨДРӨӨС 07 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА.

Тус форумын хүрээнд танилцуулагдах төслийг хүлээн авах зорилго нь:“Нээлттэй Дархан” хөтөлбөрийн хүрээнд Дархан-Уул аймагт ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэл үйлчилгээг өргөжүүлэх, нийгэм эдийн засгийн тэргүүлэх ач холбогдолтой төсөл хөтөлбөрийг дэмжихэд оршино. Мөн

ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙН ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

Төслийн нэр: Дархан-Уул аймгийн нийгэм эдийн засгийн шинэлэг тэгш хүртээмжтэй тогтвортой өсөлтийг дэмжин Европын Холбоо-Монгол Улсын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх “НАЙРАМДАЛ” төсөл Төслийн тухай: “Найрамдал” төсөл нь хамтын ажиллагааны олон талт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх замаар  Дархан-Уул аймгийн нийгэм эдийн засгийн шинэлэг тэгш хүртээмжтэй тогтвортой өсөлтийг дэмжин Европын Холбоо-Монгол Улсын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх үндсэн зорилтын хүрээнд  ЖДҮ,…

ЗОРИЛТОТ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Төслийн нэр: Дархан-Уул аймгийн нийгэм эдийн засгийн шинэлэг тэгш хүртээмжтэй тогтвортой өсөлтийг дэмжин Европын Холбоо-Монгол Улсын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх “НАЙРАМДАЛ” төсөл Зорилго: Цахим  шилжилтийг хурдасгах, тэгш хүртээмжтэй төрийн үйлчилгээг хөгжүүлэх, чанар хүртээмжийг сайжруулах, залуу энтрепренерийг дэмжих ажлын байрыг бий болгох Зорилтот төслийн товч агуулга Ус, хог хаягдал, эрчим хүчний чиглэлийн  (нийгмийн дэд бүтцийг бий болгох)…

Монгол Улсын Шинжлэх ухааны академиас санаачлан Дархан-Уул, Орхон, Хөвсгөл, Өмнөговь аймгуудад хэрэгжүүлэхээр эхлүүлж буй “Энтрепренер судлаач” үндэсний хөтөлбөрийн орон нутаг дахь зохицуулагч байгууллагаар НАЙРАМДАЛ төслийн Европ-Дарханы ииновац энтрепренершип төв хамтран ажиллаж байна.

✔ “Энтрепренершип судлаач” үндэсний хөтөлбөр нь 2 жилийн хугацаанд 3 үе шаттайгаар хэрэгжих бөгөөд эрдэм шинжилгээний байгууллага, их дээд сургуулийн судлаачдын энтрепренер чадавхыг хөгжүүлэх, гарааны бизнес, энтрепренерүүдэд судалгааны арга зүй эзэмшүүлэх замаар инновацын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх зорилготой юм.✔ Уг хөтөлбөрт хамрагдах багш, судлаач, энтрепренерүүд дараах холбоосоор бүртгүүлэхийг урьж байна.✔ БҮРТГҮҮЛЭХ ХОЛБООС: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx…✔ Мөн доорх зурган…