ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ САНХҮҮЖИЛТТЭЙ “НАЙРАМДАЛ” ТӨСӨЛ ГЭРЭЭТ АЖИЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Дархан-Уул аймагт хэрэгжиж буй Найрамдал төслийн олон талт хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, иргэдийн оролцоот засаглалыг бэхжүүлэх зорилтуудын хүрээнд 2030 он хүртэл Дархан-Уул аймаг болон Европын Холбооны гишүүн орнуудын тогтвортой, тэгш, шинэлэг өсөлтийн хэтийн төлөв болон хамтын ажиллагааны чиглэлүүдийг тодорхойлохын тулд Төслийн гарааны төлөвлөлт үнэлгээний тайланг төсөл хэрэгжүүлэгч талууд үндэсний хөгжлийн бодлого, яамдын төсөл, хөтөлбөрүүд, Дархан-Уул аймгийн…